Konstrukce

Při návrhu vozu dbáme na efektivní, funkční a také estetickou konstrukci. Tento přístup prostupuje celým procesem vývoje vozu.

Pevnostní analýzy

Při navrhování průběžně kontrolujeme a dimenzujeme jednotlivé díly pomocí metody konečných prvků.

Velmi důležitým pomocníkem pro ověření funkčnosti dílu je jeho otestování na uzavřené závodní trati.

Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
 

© Vesper Automotive s.r.o. 2022 - všechna práva vyhrazena